Jeg vil sætte bæredygtighed højt på dagsordenen.
Den grønne omstilling kan blive en dynamo for vækst og arbejdspladser i Fredericia kommune. En lokalforankret og aktiv miljøpolitik skal være med til at sikre, at Fredericia bevæger sig i den miljømæssige rigtige retning, og jeg vil arbejde målrettet for miljømæssige og økonomiske løsninger i balance.

Jeg vil arbejde for at få tiltrukket flere energivirksomheder til Fredericia og dermed skabe en energiklynge, inden for grøn omstilling og bæredygtighed.Det skal altid kunne betale sig at arbejde.
Det er både gavnligt for samfundet og for den enkelte at komme i arbejde. Nyttejobs er med til at motivere den arbejdsløse til at få arbejde, samtidig med at borgeren bidrager for at få sin ydelse udbetalt.

Jeg ener der skal sættes mere fokus på at få folk i varig beskæftigelse. Det skal kunne betale sig at arbejde og alle skal arbejde.
Så er det et spørgsmål om med hvad og hvor meget. Denne vurdering skal tages af Jobcentret. Der bør også sættes fokus på at arbejdsløse skal ud i nyttejobs for b.la. at have noget at stå op til om morgenen og at få en følelse af rent faktisk at bidrage til samfundet.

Disse nyttejobs bør have kerneopgaver i den grønne tjeneste. Vej og park arbejde, affaldshåndtering, grøn renovering af offentlige bygninger, vedligehold af grønne installationer samt bidrage med projekter inden for grøn omstilling eller bæredygtighed.
Jeg vil arbejder for et grønnere Danmark, som har en rig natur og et rent miljø, hvor dyr o1g planter trives.
Den enkelte borger har også et personligt ansvar for at passe på naturen, ved at sortere mere kan vi nedbringe CO2-udledningen, fordi vi kommer til at genanvende mere og afbrænde mindre.
På den måde kan vi hver især yde et bidrag til at beskytte miljøet.
Det skal pålægges kommunen at arbejde mod at blive CO2 neutral i sin drift.
Dette kan opnås ved at benytte varmepumper, installere solceller på agnede tage, reducere varmeforbrug, bygge bæredygtigt osv.

Vi skal investere os ud af klimakrisen, opnå CO2 neutralitet ved at sætte baren højt.


Har du ris, ros eller andet input til mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Hedemann Seidelin
Thygesminde Alle 154
7000 Fredericia
Tlf: 23 28 60 44 |
Mail: kontakt@sørenseidelin.dk
FaceBook: facebook.com/s.seidelin

Har du lyst til at bidrage til min valgkamp med en donation?

Donatilner kan indbataler på:
MobilPay Box 4123GB
Bank overførsel til:
Reg. nr. 0828
Konto nr. 0010089360.

Et hvert bidrag er kærkommet. På forhånd mange tak.