Børnepasning er, i min optik, en kerneopgave for kommunen at finansiere.

Normeringen skal være i orden, dette styrker vores børns ve og vel samt deres indlæring. Vi har brug for at kigge på personalebehovet, så vores børn får den pasning de har brug for.

Vi skal ikke kigge på tal, vi skal kigge på hvilke børn og hvilke institutioner vi taler om. Vi skal kigge på en bedre ledelse og en god inddragelse af forældrene. Lokalt set er det her vi skal lægge vores arbejde, da det er her vi kan få den bedste indsigt i forholdene og kan yde den ekstra indsats der er behov for til børnefamilierne og især få hjælpen til de udsatte børn.

Jeg mener, at det er et sundt princip at pengene følger barnet.

De penge der er afsat til hvert barn, skal kunne følge barnet hvad enten det er i kommunal institution, privat institution eller i pasning i eget private hjem. Det er der, at pengene skal lægges for at give hvert barn de bedste forudsætninger.

Jeg mener dog, personligt, at de bedste forudsætninger for et barn, er at være i institution, for at hjælpe barnet til at få bedst mulige sociale kompetencer.Jeg mener at det frie valg er en vigtig del af folkeskolen.

Fri- og privatskolerne er et godt alternativ til de forældre der ønsker en anden skoleform til deres børn end det folkeskolerne kan tilbyde.

Folkeskolen skal blive et endnu bedre sted for vores børn. Vi skal sætte trivslen højt, sammen med den faglige fokus.

Børnene skal have de rigtige tilbud, hvad enten det er almindelig skoleklasse, specialtilbud eller et mellemtilbud. Barnets trivsel er den vigtigste forudsætning for fagligheden.

Jeg mener, at vi skal prioritere at gennemgå folkeskolerne, for at skabe bedre rammer som vores børn kan lærer i.
Inklusionen er gået for vidt!

Jeg vil arbejde for at nedsætte inklusionen i de almene folkeskoleklasser. Vi skal i stedet for kigge på mellem- og specialtilbud.

De børn vi har, der har et behov for den ekstra hjælp, de skal hjælpes og undervises af pædagoger og undervisere der har tiden og kompetencerne til at undervise og hjælpe de børn. De skal udstyres med de rette ressourcer, så vi får den bedst mulige fremgang for de børn.

Alle er bedst tjent med at reducere inklusionen og lave mellem og specialtilbud til dem der har brug for det!


Har du ris, ros eller andet input til mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Hedemann Seidelin
Thygesminde Alle 154
7000 Fredericia
Tlf: 23 28 60 44 |
Mail: kontakt@sørenseidelin.dk
FaceBook: facebook.com/s.seidelin

Har du lyst til at bidrage til min valgkamp med en donation?

Donatilner kan indbataler på:
MobilPay Box 4123GB
Bank overførsel til:
Reg. nr. 0828
Konto nr. 0010089360.

Et hvert bidrag er kærkommet. På forhånd mange tak.