Der er frit valg mellem kommunale og private tilbud til børn, men når man bliver ældre, er der ikke samme muligheder for at vælge - det vil jeg gøre noget ved. Jeg vil derfor arbejde for, at der er frit valg hele livet.

Det er det frie valg hele livet og muligheden for et friplejehjem er mange. Her kan borgerne tilkøbe sig de ekstra servicer der gør en hverdag mere overskuelig. De muligheder er med til at skabe den højere livskvalitet senere i livet.

Vi har stort set de samme tilbud til vores børn - så er det ikke også de muligheder vores ældre skal have?

Ligeledes vil jeg arbejde for, at ældre for muligheden for at flytte i bofællesskaber fremfor plejehjem, hvis dette ønskes.

Jeg vil arbejde for at, tiltrække et friplejehjem til Fredericia og sætte et særligt fokus på senior livet.Jeg vil arbejde for: at sikre en værdig ældrepleje til vores ældre medborgere og undgå ensomhed. Ensomhed findes i alle aldersgrupper og skal således være et særligt fokusområde.

Jeg vil arbejde for: at styrke demensindsatsen ved at ansætte flere demenskonsulenter.

Jeg vil arbejde for: at bekæmpe ensomhed ved bl.a. at lave et formaliseret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet samt afsætte en Covid-19 efterværnspulje med særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed.
Konkurrence om de offentlige opgaver bidrager til at sikre effektivisering, kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsningen.

Derfor er jeg tilhænger af konkurrence udsættelse, så vi sikrer, at skatteydernes penge bruges bedst muligt, og kommunerne dermed leverer de bedst mulige tilbud til borgerne.

Jeg mener, at vi skal sætte mennesket før systemet! - og jeg ønsker at styrke borgernes mulighed for at vælge selv. Dette gælder også de ældres muligheder for at vælge mere og andet, end dét, det kommunale kan tilbyde.

Der skal i høj grad sættes fokus på kvaliteten af ældrepleje, behovet hos den enkelte borger skal være altafgørende!For at bekæmpe ensomhed blandt landes ældre, så ønsker vi at sætte mere fokus på de frivillige og menneskerne i nyttejobs.

Jeg vil arbejde for at få nyttejobs på Fredericias plejecentre. De skal sammen med de frivillige være med til at skabe bedre og større livskvalitet hos de ældre.

Aktiviteter og samvær som fx gåture, bankospil og oplæsning er med det at skabe den afveksling og derudover med til at bekæmpe ensomhed.
Det frivillige arbejde skal dog altid ses som et supplement til det store arbejde, de professionelle ansatte på plejehjemmene i forvejen leverer.

"Alt for mange steder i den offentlige sektor bruges der mange penge på bureaukrati og
administration, som i stedet kunne være brugt på velfærd. Derudover er der ikke nødvendigvis
en sammenhæng mellem at bruge mange penge og den kvalitet, der kommer ud af det."
- Søren Seidelin

Her mener jeg, at der langt hen ad vejen kan sikres en bedre og måske også billigere ældrepleje ved, at lave et gennemarbejdet stykke udbud af opgaven, hvor der sættes stor fokus på de ældres behov og kvaliteten af den opgave.

Derudover skal der sikres en løbende evaluering, for at sikre at opgaven løses som aftalt.

Har du ris, ros eller andet input til mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Hedemann Seidelin
Thygesminde Alle 154
7000 Fredericia
Tlf: 23 28 60 44 |
Mail: kontakt@sørenseidelin.dk
FaceBook: facebook.com/s.seidelin

Har du lyst til at bidrage til min valgkamp med en donation?

Donatilner kan indbataler på:
MobilPay Box 4123GB
Bank overførsel til:
Reg. nr. 0828
Konto nr. 0010089360.

Et hvert bidrag er kærkommet. På forhånd mange tak.