Jeg mener, at der skal være en balance i boligmassen i Fredericia.
Når der udstykkes til almene boliger, skal der samtidig udstykkes til parceller og erhverv.
I Venstre vil vi sætte kursen mod fremtidens Fredericia med et visionært grundlag for vores bosætning.
Vi bør derfor investere i nye attraktive byggegrunde og den tilhørende infrastruktur.
Flere fredericianere betyder et større skattegrundlag og derved flere midler til velfærd.

Jeg mener, at vi skal fokusere på at effektivisere byggesagsbehandlingen og samtidig nedsætte byggesagsgebyret.

Vi skal fortsat have ambition om at tiltrække flere virksomheder til Fredericia.
Vi skal udfase og endeligt afskaffe dækningsafgiften over de kommende fire år.
Et Fredericia i vækst forudsætter investeringer i bedre rammevilkår for erhvervslivet, for mig er det vigtigt, at vi møder virksomhederne med stor tillid, færre krav og mindre bureaukrati.Fredericia har en perfekt geografisk placering for virksomheder, og andre der nyder at have motorvejen i nærheden.

Jeg vil arbejde for, at vi får yderligere 2 til- og afkørselsanlæg til motorvejene.
På kortet er der markeret med rødt de ønskede placeringer for de nye til- og afkørselsanlæg. Det drejer sig om, hvor Herslevvej krydser motorvejen og hvor Bolskovvej krydser motorvejen.

Er disse placeringer ikke mulige, kan et alternativ være de gule prikker.
Her drejer det sig om, hvor Gl. Ribevej krydser motorvejen, og en ny vej ved krydset Gl. Ribevej og Sdr. Vilstrup Skovvej.

Vejdirektoratet har uformeldt tilkendegivet overfor mig at placeringerne kan bruges, men at der selvfølgeligt skal udføres en nærmere analyse.

De nye til- og afkørselsanlæg vil gøre området omkring Herslev, Follerup og Tolstrup mere attraktive for både private og erhverv.
Dette betyder samtidig at en af kommunens kommende opgaver bliver at planlægge udviklingen af Herslev, Follerup og Tolstrup områderne.

Trafikken i og omkring Taulov er nået et niveau nu hvor der kræves handling. Nogen så helst at vi begrænser os ud af problemet.
I stedet for at begrænse tung trafik, bør vi prioritere at finde en løsning, så trafikken afvikles jævnt og uden fare for øvrige trafikanter.

Udklip fra Google maps
Fredericia har en geografisk placering, der gør os attraktive for erhvervsdrivende inden for næsten alle områder.

Jeg mener, at en eller flere store kontorbygninger opført på Ammoniakhavnen med udsigt over bæltet, vil skabe mange arbejdspladser med et charmerende arbejdsmiljø i de naturskønne områder.

Ved at skabe en park med en god portion arbejdspladser, samt nye attraktive, pæne og imødekommende lejligheder placeret i højhuse med udsigt over vand og skov, vil være et stærkt varemærke for Fredericia.

Parken på Ammoniakhavnen skal skabe bedre rammer for både erhvervsdrivende så vel som private.Jeg mener, at en ny detailplan for Fredericia midtby vil sikre en midtby i sammenhæng.

Byens fremtoning skal være ren og velholdt. Fredericia midtby har brug for grønne områder, der kan skabe et mere livligt miljø med højt til himlen og naturen lige ved hånden.

Kunne du forstille dig en spadseretur på Axeltorv med græs under fødderne i skyggerne af trænerne?

Jeg mener, at vi så vidt muligt skal inddrage natur og grønne områder i størst mulige omfang, når vi omlægger og ensretter veje, samt bygger nyt i midtbyen.
Jeg er overbevist om at det vil styrke vores image udadtil og bevirke at flere har lysten til at flytte hertil.

Har du ris, ros eller andet input til mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Hedemann Seidelin
Thygesminde Alle 154
7000 Fredericia
Tlf: 23 28 60 44 |
Mail: kontakt@sørenseidelin.dk
FaceBook: facebook.com/s.seidelin

Har du lyst til at bidrage til min valgkamp med en donation?

Donatilner kan indbataler på:
MobilPay Box 4123GB
Bank overførsel til:
Reg. nr. 0828
Konto nr. 0010089360.

Et hvert bidrag er kærkommet. På forhånd mange tak.