Jeg mener, at vi skal fokusere på at tiltrække nye borgere samt nye virksomheder ved at have fokus på:

Udfasning af dækningsafgiften
Nedsættelse af byggesagsgebyret
Effektivisere byggesagsbehandlingen
Øget tilgængelighed til motorvejen
Ambitiøs plan for Ammoniakhavnen
Ny detailplan for Fredericia midtby
Vores ældre medborgere, som for nogles vedkommende har arbejdet hårdt i mange år, fortjener et otium med værdighed. Derfor vil jeg arbejde for:

At tiltrække et friplejehjem til Fredericia
At styrke demensindsatsen
At mindske ensomheden ved flere nyttejobs på plejehjem
At sikre en værdig ældrepleje med borgeren i centrum
At sikre god kvalitet i hjemmeplejen
Vores børn er vores guld. Vi skal sikre dem en god og tryg opvækst og indlæring.
Vi lader andre tage sig af dem, mens vi går på arbejde. Derfor skal rammerne være i orden. Dette sikre vi ved at:

Sikre en bedre normering
Sænke taksten på daginstitution og SFO
Sætte større fokus på trivsel og faglighed
Give flere den rette visitering til special- og mellemtilbud
Klimakampen er langt fra overstået.
Vi må erkende at lille Danmark ikke igennem vores egne grønne handlinger kan ændre klimakrisen globalt.
Vi kan inspirere andre, og vi kan sørge for at have orden i egne rækker.
Derfor vil jeg arbejde for:

Flere energivirksomheder til kommunen
Grønne nyttejob
Investering i CO2 reduktion i kommunen
Grønne områder i bystrukturen


Har du ris, ros eller andet input til mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Søren Hedemann Seidelin
Thygesminde Alle 154
7000 Fredericia
Tlf: 23 28 60 44 |
Mail: kontakt@sørenseidelin.dk
FaceBook: facebook.com/s.seidelin

Har du lyst til at bidrage til min valgkamp med en donation?

Donatilner kan indbataler på:
MobilPay Box 4123GB
Bank overførsel til:
Reg. nr. 0828
Konto nr. 0010089360.

Et hvert bidrag er kærkommet. På forhånd mange tak.